Aktualności

RODO już od 25 maja 2018 r.

13.06.2018

RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rda (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), weszło w życie 24 maja 2016 r., jednak jego zapisy będą miały zastosowanie dopiero od 25 maja 2018 r.

GUGiK przekazał atlasy tyflologiczne w siedzibie LUW

08.03.2018

Podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie oraz przedstawiciele Polskiego Związku Niewidomych, Okręgu Lubelskiego odebrali z rąk Głównego Geodety Kraju Grażyny Kierznowskiej 15 atlasów świata dla niewidomych i słabowidzących.

Przekazanie odbyło się w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Wojewodę Lubelskiego reprezentowała Pani Agata Grula - Dyrektor Generalny LUW.

Wnioski z narady administracji geodezyjnej

08.03.2018

W dniu 05 marca odbyła się w siedzibie LUW narada administracji geodezyjnej województwa lubelskiego. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele GUGiK z Panią Grażyną Kierznowską, Głównym Geodetą Kraju, Pani Joanna Łagoźny - Geodeta Województwa Lubelskiego, przedstawiciele WIGiK oraz geodeci powiatowi i kierownicy ODGiK z województwa lubelskiego.

Strony