Aktualności

Wnioski z narady administracji geodezyjnej

08.03.2018

W dniu 05 marca odbyła się w siedzibie LUW narada administracji geodezyjnej województwa lubelskiego. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele GUGiK z Panią Grażyną Kierznowską, Głównym Geodetą Kraju, Pani Joanna Łagoźny - Geodeta Województwa Lubelskiego, przedstawiciele WIGiK oraz geodeci powiatowi i kierownicy ODGiK z województwa lubelskiego.

Narada administracji geodezyjnej i kartograficznej woj.lubelskiego

06.03.2018

W dniu 05 marca 2018r. w godz. 10.00-15.00 w sali kolumnowej Lubelskiego Urzędu wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, odbędzie się narada administracji geodezyjnej i kartograficznej. W naradzie będą uczestniczyć przedstawiciele GUGiK, a także LWINGiK, Geodety Województwa, starostów i prezydentów miast.W programie będzie tematyka związana z prowadzonymi projektami ZSIN II w tym BDOT500 i GESUT w aspekcie systemów teleinformatycznych, tworzenia, aktualizacji i poprawności danych wynikowych.

Strony