Wnioski z narady administracji geodezyjnej

08.03.2018

W dniu 05 marca odbyła się w siedzibie LUW narada administracji geodezyjnej województwa lubelskiego. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele GUGiK z Panią Grażyną Kierznowską, Głównym Geodetą Kraju, Pani Joanna Łagoźny - Geodeta Województwa Lubelskiego, przedstawiciele WIGiK oraz geodeci powiatowi i kierownicy ODGiK z województwa lubelskiego. W trakcie narady omówiono zasady weryfikacji prac geodezyjnych, zaawansowanie procesu przekazywania danych EGiB do centralnego repozytorium ZSIN, najważniejsze zagadnienia związane z modernizacją ewidencji gruntów na przykładach doświadczeń z projektu ZSIN. WIGIK wskazała na nowe propozycje podziału środków budżetowych i zasady udostępniania danych EGiB w odniesieniu  do kilku specyficznych przypadków.