Aktualności

Narada służby geodezyjnej i kartograficznej województwa lubelskiego

16.10.2018

W dniu 8 października 2018 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzki w Lublinie odbyła się narada służby geodezyjnej i kartograficznej województwa lubelskiego z udziałem zastępcy Głównego Geodety Kraju P. Karola Kossa.

 

W jej ramach zostały poruszone następujące tematy i zagadnienia:

 

Kierunek projektowanych zmian w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne

17.09.2018

W biuletynie informacji publicznej RM w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano informację o początku prac nad Projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jako planowany termin przyjęcia ww. projektu przez RM wskzano IV kwartał 2018 r.

Aplikacja do walidacji GESUT udostępniona na stronie GUGiK

30.08.2018

Główny Urząd Geodezji i Kartografii zamieścił na swojej stronie i umożliwił pobranie desktopowej aplikacji sprawdzającej poprawność plików GML w odniesieniu do bazy GESUT.

Aplikacja przeprowadza kontrole w zakresie zgodności zbioru danych GESUT ze schematem XSD, a także kontrole atrybutów danych GESUT. Raporty zapisywane sa w plikach PDF lub CSV.

 

Strony