Aktualności

Aplikacja do walidacji GESUT udostępniona na stronie GUGiK

30.08.2018

Główny Urząd Geodezji i Kartografii zamieścił na swojej stronie i umożliwił pobranie desktopowej aplikacji sprawdzającej poprawność plików GML w odniesieniu do bazy GESUT.

Aplikacja przeprowadza kontrole w zakresie zgodności zbioru danych GESUT ze schematem XSD, a także kontrole atrybutów danych GESUT. Raporty zapisywane sa w plikach PDF lub CSV.

 

Stanowisko MIiR w sprawie nieodpłatnego udstępniania danych z baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 8 oraz ust. 1b ustawy Pgik

20.06.2018

W stanowisku Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w sprawie nieodpłatnego udostępniania danych z baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 8 oraz ust. 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101) na potrzeby procedury sporządzania dokumentów planistycznych oraz analiz, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 lit. d, art. 14 ust. 5 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marac 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, czytamy m.in.:

 

RODO już od 25 maja 2018 r.

13.06.2018

RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rda (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), weszło w życie 24 maja 2016 r., jednak jego zapisy będą miały zastosowanie dopiero od 25 maja 2018 r.

Strony