Aktualności

Narada Służby Geodezyjnej i Kartograficznej woj. lubelskiego

18.05.2022

W dniu 6 maja 2022 r. od godz. 10:00 – 14:00 w sali konferencyjnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego „Błękitnej” w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, odbyła się narada Służby Geodezyjnej i Kartograficznej województwa lubelskiego.

     W jej ramach poruszono następujące zagadnienia:

Przegląd przepisów prawa po zmianach

20.12.2021

Proces legislacyjny dotyczący ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporzadzeń wykonawczych został zakończony w 2021 roku. Miesięcznik "Przegląd Geodezyjny" zebrał wszystkie obowiązujące nowe przepisy wraz z publikatorami.

 

 

Rozpoczęto proces legislacyjny projektu rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

06.05.2021

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji w dniu05.05.2021 pojawiła sie informacja o rozpoczęciu procesu legislacyjnego projektu rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Cały proces można obserwować na stronie https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12346407

Strony