Aktualności

Rozpoczęto proces legislacyjny projektu rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

06.05.2021

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji w dniu05.05.2021 pojawiła sie informacja o rozpoczęciu procesu legislacyjnego projektu rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Cały proces można obserwować na stronie https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12346407

Rozporządzenie w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

05.05.2021

Rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dnia 2 kwietnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 820).

Przepisy rozporządzenia będą obowiązywać od dnia 31 maja 2021 r.

Przepisy rozporzadzenia : https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/820

Projekt rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

07.01.2021

Działając na podstawie stosownych upoważnień Główny Geodeta Kraju przekazał do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Aktualny projekt wraz z dokumentami znajdziemy na stronie https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341752

Strony