Aktualności

Konferencja Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie

12.12.2023

Pracownicy Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej wraz z Lubelskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego P. Markiem Kłopotkiem wzięli udział w zorganizowanej przez Głównego Geodetę Kraju Alicję Kulkę w Warszawie 11-12 grudnia 2023 r. Konferencji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej „Prowadzenie i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków”.

 

Narada Służby Geodezyjnej i Kartograficznej województwa lubelskiego w Janowie Lubelskim

12.09.2023

W dniach 11 - 12 września 2023 r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Lasy Janowskie, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 35h, 23-300 Janów Lubelski, odbyła się narada szkoleniowa Służby Geodezyjnej i Kartograficznej województwa lubelskiego. Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Narada Służby Geodezyjnej i Kartograficznej woj. lubelskiego

29.11.2022

Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Lublinie informuje, że w dniu 8 grudnia 2022 r. od godz. 10:00 – 14:00, planowana jest narada Służby Geodezyjnej i Kartograficznej województwa lubelskiego.

Spotkanie będzie dotyczyło: 

- planowanych i dokonanych zmian przepisów ustawy Pgik i aktów wykonawczych, oraz stan cyfryzacji i dostosowania baz danych przestrzennych województwa lubelskiego do obowiązujących  przepisów;

Strony