Aktualności

Narada Służby Geodezyjnej i Kartograficznej woj. lubelskiego

29.11.2022

Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Lublinie informuje, że w dniu 8 grudnia 2022 r. od godz. 10:00 – 14:00, planowana jest narada Służby Geodezyjnej i Kartograficznej województwa lubelskiego.

Spotkanie będzie dotyczyło: 

- planowanych i dokonanych zmian przepisów ustawy Pgik i aktów wykonawczych, oraz stan cyfryzacji i dostosowania baz danych przestrzennych województwa lubelskiego do obowiązujących  przepisów;

Narada Służby Geodezyjnej i Kartograficznej woj. lubelskiego

18.05.2022

W dniu 6 maja 2022 r. od godz. 10:00 – 14:00 w sali konferencyjnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego „Błękitnej” w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, odbyła się narada Służby Geodezyjnej i Kartograficznej województwa lubelskiego.

     W jej ramach poruszono następujące zagadnienia:

Przegląd przepisów prawa po zmianach

20.12.2021

Proces legislacyjny dotyczący ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporzadzeń wykonawczych został zakończony w 2021 roku. Miesięcznik "Przegląd Geodezyjny" zebrał wszystkie obowiązujące nowe przepisy wraz z publikatorami.

 

 

Strony