Plan kontroli na rok 2023

Lp. Temat kontroli Podmiot kontrolowany Termin kontroli
1.

1) Jakość danych ewidencji gruntów i budynków jako podstawa do udostępniania danych (art. 21 i 24 ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy Pgik);

2) Proces cyfryzacji zbiorów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania:

  • stan usług danych przestrzennych (art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy Pgik),
  • stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (art. 53b ust. 1 i 2 ustawy Pgik),
  • stan cyfryzacji operatów (§ 19 rozporządzenia w sprawie zasobu),
  • stan systemu do prowadzenia zasobu (§ 8 rozporządzenia w sprawie zasobu),
  • stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych (§ 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu),
  • stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli (§ 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu),
  • stan informatyzacji obsługi narad koordynacyjnych (art. 28b ust. 5a i 10 ustawy Pgik),
  • struktura i dostosowanie baz danych (§ 16 ust. 2 rozporządzenia w sprawie GESUT; § 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie BDOT500),
  • format wymiany danych (§ 42 ust. 1 rozporządzenia w sprawie standardów).

3) stan wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (§ 24 ust. 1 rozporządzenia w sprawie odniesień);

4) kontrola podejmowanych działań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (§ 4 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów).

Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie I kwartał
2. Starostwo Powiatowe w Kraśniku II kwartał
3. Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim III kwartał
4. Starostwo Powiatowe w Łukowie IV kwartał
5. Kontrola sprawdzająca w zakresie dochowania ustawowych terminów weryfikacji operatów technicznych przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, o których mowa w art. 12b ust. 1a ustawy Pgik Starostwo Powiatowe w Biłgoraju I kwartał
6. Starostwo Powiatowe w Chełmie II kwartał
7. Starostwo Powiatowe w Lublinie II kwartał

 

Plan kontroli został uzgodniony z GGK i zatwierdzony przez Wojewodę Lubelskiego.

Plany kontroli z lat ubiegłych:

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016