Aktualności

Kierunek projektowanych zmian w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne

17.09.2018

W biuletynie informacji publicznej RM w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano informację o początku prac nad Projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jako planowany termin przyjęcia ww. projektu przez RM wskzano IV kwartał 2018 r.

Aplikacja do walidacji GESUT udostępniona na stronie GUGiK

30.08.2018

Główny Urząd Geodezji i Kartografii zamieścił na swojej stronie i umożliwił pobranie desktopowej aplikacji sprawdzającej poprawność plików GML w odniesieniu do bazy GESUT.

Aplikacja przeprowadza kontrole w zakresie zgodności zbioru danych GESUT ze schematem XSD, a także kontrole atrybutów danych GESUT. Raporty zapisywane sa w plikach PDF lub CSV.

 

Stanowisko MIiR w sprawie nieodpłatnego udstępniania danych z baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 8 oraz ust. 1b ustawy Pgik

20.06.2018

W stanowisku Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w sprawie nieodpłatnego udostępniania danych z baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 8 oraz ust. 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101) na potrzeby procedury sporządzania dokumentów planistycznych oraz analiz, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 lit. d, art. 14 ust. 5 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marac 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, czytamy m.in.:

 

Strony