Aktualności

Szkolenie ; „Wybrane zagadnienia z geodezji i kartografii".

21.11.2018

Otrzymaliśmy informację i zaproszenie na szkolenie, które odbędzie się 21.11.2018 roku w Lublinie.

Poniżej, przekazujemy treść zaproszenia:

Szanowni Państwo,

Zespół Rzeczoznawców SGP, Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów SGP oraz Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Lublinie  zaprasza na szkolenie nt. :

„Wybrane zagadnienia z geodezji i kartografii".  Szkolenie poprowadzi dr inż. Ludmiła Pietrzak.

Narada służby geodezyjnej i kartograficznej województwa lubelskiego

16.10.2018

W dniu 8 października 2018 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzki w Lublinie odbyła się narada służby geodezyjnej i kartograficznej województwa lubelskiego z udziałem zastępcy Głównego Geodety Kraju P. Karola Kossa.

 

W jej ramach zostały poruszone następujące tematy i zagadnienia:

 

Kierunek projektowanych zmian w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne

17.09.2018

W biuletynie informacji publicznej RM w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano informację o początku prac nad Projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jako planowany termin przyjęcia ww. projektu przez RM wskzano IV kwartał 2018 r.

Strony