Aktualności

Stanowisko GGK w sprawie dostępu do danych osobowych egib dla projektantów

04.12.2018

W związku z zapytaniem Prezesa Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie możliwości uzyskania przez projektantów danych ewidencji gruntów i budynków zawierających dane osobowe na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Pgik), Główny Geodeta Kraju przedstawił stanowisko w tej sprawie.

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego

19.11.2018

W dniu 5 listopada 2018 r. zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks postępowania administracyjnego.

Dokument dostępny na stronach internetowych Sejmu pod linkiem:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002096

Szkolenie ; „Wybrane zagadnienia z geodezji i kartografii".

21.11.2018

Otrzymaliśmy informację i zaproszenie na szkolenie, które odbędzie się 21.11.2018 roku w Lublinie.

Poniżej, przekazujemy treść zaproszenia:

Szanowni Państwo,

Zespół Rzeczoznawców SGP, Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów SGP oraz Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Lublinie  zaprasza na szkolenie nt. :

„Wybrane zagadnienia z geodezji i kartografii".  Szkolenie poprowadzi dr inż. Ludmiła Pietrzak.

Strony