Aktualności

KOWR uprawniony do nieodpłatnego wykorzystywania danych z EGiB

26.07.2019

Ustawą o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1080), wprowadzono istotne zmiany w ustawie o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (tj. z dnia 10 maja 2018 r.

Mapa do celów projektowych - klauzula konieczna do uzyskania pozwolenia na budowę

05.07.2019

NSA w wyroku II OSK 1088/18 z dnia 26.04.2019 określił jakie wymagania powinna spełniać kopia mapy do celów projektowych.

Teza:

Tekst jednolity ustawy o opłacie skarbowej

03.07.2019

Informujemy że w Dz.U. z 2019 r poz. 1000 ukazał sie tekst jednolity ustawy o opłacie skarbowej.

 

Strony