Wyniki kontroli

Zestawienie wyników kontroli przeprowadzonych w roku bieżącym:

 

L.p. Rodzaj kontroli Podmiot kontrolowany Temat kontroli Ocena podmiotu kontrolowanego
1. planowa Starostwo Powiatowe w Łęcznej

Działalność powiatowej administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresach:

1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji EGiB (art. 24a  ustawy Pgik).

2. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania:

  • stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych oraz operatów (§32 ust. 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – dalej rozporządzenie w sprawie zasobu, a także art. 24 ust. 3 pkt 4 ustawy Pgik),
  • stan usługi przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków (art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy Pgik),
  • stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych (§7 ust. 2 pkt 3 i §19 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zasobu),
  • stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych (art. 28b ust. 10 ustawy Pgik),
  • stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów pzgik dla obywateli (§7 ust. 2 pkt 7 i §19 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia w sprawie zasobu),
  • stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych (§14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu).
pozytywna z uchybieniami
2. planowa Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim kontrola w toku
3. planowa Urząd Miasta Biala Podlaska kontrola w toku
4. planowa Straostwo Powiatowe w Biłgoraju kontrola w toku
5. planowa Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie kontrola w toku
6. planowa Starostwo Powiatowe w Parczewie kontrola w toku
7. planowa Starostwo Powiatowe we Włodawie kontrola w toku
8. planowa Starostwo Powiatowe w Tomaszowie kontrola zaplanowana na IV kwartał
9. planowa Urząd Miasta Chełm kontrola zaplanowana na IV kwartał

 

Wyniki kontroli Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w latach ubiegłych:

2019

2018

2017

2016