Wyniki kontroli

Wyniki kontroli Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w poszczególnych latach:

2021

2020

2019

2018

2017

2016