Aktualności

Jednolity tekst rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty

08.03.2019

W dniu 6 marca 2019 r. zostało opublikowane Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.

Teks ogłoszony dostępny jest tutaj.

Zmiany w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

08.03.2019

W dniu 1 stycznia 2019 r. weszły w życie zmiany w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 poz. 1382 z późn. zm.) w zakresie udostępniania danych z rejestru PESEL oraz rejestrów mieszkańców.

Strony