Aktualności

zmiany w RODO od 4 maja dla organów administracji

30.04.2019

Zgodnie z ustawą z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dokonano zmian w 162 ustawach, w tym w k.p.a. Większość przepisów nowelizacji, w tym istotne zmiany w k.p.a dotyczące RODO wejdą w życie 4 maja 2019 r.

 

Tekst jednolity ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

30.04.2019

Informujemy, że ogłoszono tekst jednolity ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne :

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U. 2019 poz. 725

do pobrania na stronie sejmu RP: ustawa PGiK

 

Strony