RODO już od 25 maja 2018 r.

13.06.2018

RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rda (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), weszło w życie 24 maja 2016 r., jednak jego zapisy będą miały zastosowanie dopiero od 25 maja 2018 r.

RODO wprowadza dużo zmian w dotychczasowym podejściu do zagadnienia ochrony danych, nakłada nowe obowiązki na administratorów danych, wzmacnia prawo do ochrony danych osobowych osób fizycznych, ale również wprowadza bardzo wysokie administracyjne kary pieniężne za naruszenie niniejszego rozporządzenia.

Więcej informacji na temat nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych można znaleźć na stronie GIODO pod linkiem: https://giodo.gov.pl/p/reforma-przepisow.

Jednocześnie w Ministerstwie Cyfryzacji został opracowny projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679, którego to art. 15 wprowadza zmiany w Prawie geodezyjnym i kartograficznych, ułatwiając i czyniąc mniej pracochłonnym wypełnianie obowiązków wynikających z RODO w obszarze geodezji i kartografii.

Projekt ww. ustawy jest dostępny na stronie Ministerstwa Cyfryzacji pod linkiem: https://mc.bip.gov.pl/projekty-aktow-prawnych-mc/projekt-ustawy-o-zmianie-niektorych-ustaw-w-zwiazku-z-zapewnieniem-stosowania-rozporzadzenia-2016-679.html