Aktualności

Tekst jednolity ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

30.04.2019

Informujemy, że ogłoszono tekst jednolity ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne :

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U. 2019 poz. 725

do pobrania na stronie sejmu RP: ustawa PGiK

 

Jednolity tekst rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty

08.03.2019

W dniu 6 marca 2019 r. zostało opublikowane Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.

Teks ogłoszony dostępny jest tutaj.

Strony