Aktualności

Mapa do celów projektowych - klauzula konieczna do uzyskania pozwolenia na budowę

05.07.2019

NSA w wyroku II OSK 1088/18 z dnia 26.04.2019 określił jakie wymagania powinna spełniać kopia mapy do celów projektowych.

Teza:

Tekst jednolity ustawy o opłacie skarbowej

03.07.2019

Informujemy że w Dz.U. z 2019 r poz. 1000 ukazał sie tekst jednolity ustawy o opłacie skarbowej.

 

Modernizacja EGiB- ogłoszenia w prasie o zasięgu krajowym

18.06.2019

W związku z prowadzonymi na szeroką skalę pracami związanymi z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, informujemy że obowiązek informacyjny dotyczący wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego, nałożony na organy prowadzące ewidencję gruntów i budynków realizowany przez ogłoszenie w prasie o zasięgu krajowym może zostać zrealizowany w prasie "tradycyjnej" , ale nie ma też podstaw do pomijania "e-prasy" spełniającej wymogi Prawa prasowego jako nośnika ogłoszeń wymaganych przepisami art. 24a ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Strony