Aktualności

Opinia LWINGiK w zakresie trybu i zasad przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji geodezyjnej wykonanej w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków

25.10.2019

W związku z zapytaniem Starosty Zamojskiego w kwestii trybu i zasad przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji geodezyjnej wykonanej w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków przeprowadzonej w trybie przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, z uwagi na istotę sprawy Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego postanowił odnieść się do kluczowych zagadnień stawianych w ww.

Ważne zmiany w ustawie o ewidencji ludności

06.09.2019

W dniu 1 lipca 2019 r. na mocy ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1016) wprowadzono zmiany w brzmieniu art. 47 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, dodając po ust. 1, ust. 1a w brzmieniu "W tej samej sprawie wniosek, o którym mowa w ust. 1, może zostać złożony wyłącznie do jednego organu dowolnej gminy.".

 

Prawo geodezyjne i kartograficzne - ujednolicony tekst

02.09.2019

Na sejmowej stronie ISAP (Internetowy system aktów prawnych) możemy znaleźć ujednolicony tekst ustawy, uwzględniający najnowsze zmiany przepisów.

 

Strony