Stanowisko GGK w sprawie dostępu do danych osobowych egib dla projektantów

04.12.2018

W związku z zapytaniem Prezesa Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie możliwości uzyskania przez projektantów danych ewidencji gruntów i budynków zawierających dane osobowe na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Pgik), Główny Geodeta Kraju przedstawił stanowisko w tej sprawie.

 

GGK wyraził pogląd, że "w procesie inwestycji budowlanej, inwestor lub działającyc w jego imieniu projektant...posiada interes prawny w dostępie do danych osobowych ewidencji gruntów i budynków, jeżeli wnioskowane dane dotyczą właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania projektowanego obiektu budowlanego."

 

Pełne stanowisko GGK w przedmiotowej sprawie dotępne tutaj.