Zmiany w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

08.03.2019

W dniu 1 stycznia 2019 r. weszły w życie zmiany w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 poz. 1382 z późn. zm.) w zakresie udostępniania danych z rejestru PESEL oraz rejestrów mieszkańców.

Do najważniejszych zmian należy zaliczyć obowiązek udostępniania ww. danych podmiotom wymienionym z art. 46 ust. 1 ustawy, w tym organom administracji publicznej, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w przypadku gdy w roku poprzedzającym złożenie wniosku wnioskowały o udostępnienie danych z rejestru PESEL albo rejestru mieszkańców w liczbie przekraczającej trzystu danych jednostkowych.

Treść ustawy z dnia  z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności jest dostępna pod linkiem:

USTAWA