Stanowisko Państwowego Gospodarstwa Wodn. Wody Polskie ws. zmian w egib

10.05.2019

W dniu 25 marca 2019 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zwróciło się do Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego ze stanowiskiem w sprawie dokonywania zmian w ewidencji gruntów i budynków. Wskazane zmiany polegały na wpisaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w miejsce wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych, marszałków województw oraz dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

 

Zachęcamy do zapoznania się z powyższym stanowiskiem - dostępnym tutaj.