Aktualności

Procedura zmiany błędnej informacji dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego

12.11.2019

Procedura zmiany błędnej informacji dotyczącej przyjęcia operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Dla wskazania trybu zmiany tej błędnej informacji istotne jest na jakim etapie powstał błąd, tj. czy błędny zapis  pojawił się w oryginale ogłoszenia, czy pojawił się na etapie ogłaszania w dzienniku urzędowym.

Strony