Aktualności

Obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

05.11.2019

W dniu 30 września 2019r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju dnia 20 września 2019r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. z 2019r., poz. 1846). Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. poz.

Opinia LWINGiK w zakresie trybu i zasad przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji geodezyjnej wykonanej w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków

25.10.2019

W związku z zapytaniem Starosty Zamojskiego w kwestii trybu i zasad przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji geodezyjnej wykonanej w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków przeprowadzonej w trybie przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, z uwagi na istotę sprawy Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego postanowił odnieść się do kluczowych zagadnień stawianych w ww.

Ważne zmiany w ustawie o ewidencji ludności

06.09.2019

W dniu 1 lipca 2019 r. na mocy ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1016) wprowadzono zmiany w brzmieniu art. 47 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, dodając po ust. 1, ust. 1a w brzmieniu "W tej samej sprawie wniosek, o którym mowa w ust. 1, może zostać złożony wyłącznie do jednego organu dowolnej gminy.".

 

Strony