Aktualności

Procedura zmiany błędnej informacji dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego

12.11.2019

Procedura zmiany błędnej informacji dotyczącej przyjęcia operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Dla wskazania trybu zmiany tej błędnej informacji istotne jest na jakim etapie powstał błąd, tj. czy błędny zapis  pojawił się w oryginale ogłoszenia, czy pojawił się na etapie ogłaszania w dzienniku urzędowym.

Obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

05.11.2019

W dniu 30 września 2019r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju dnia 20 września 2019r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. z 2019r., poz. 1846). Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. poz.

Strony