Aktualności

Znowelizowane Prawo geodezyjne i kartograficzne

16.04.2020

W dniu 16.04.2020 r na 10 posiedzeniu Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, odrzucono 12 z 13 poprawek Senatu. Oznacza to że ustawa zostanie skierowana do podpisu przez Prezydenta RP, a większość przepisów może wejść w życie w sierpniu tego roku.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw.
 

Numery KW w geoportalu.

14.04.2020

Numery ksiąg wieczystych nie są obecnie publikowane w serwisie geoportal.gov.pl i zostały ukryte na podstawie postanowienia Prezesa UODO nr DKN.5112.13.2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r. do czasu wydania decyzji administracyjnej w toczącym się postępowaniu. 

Główny Geodeta Kraju informuje, że otrzymał postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 kwietnia 2020 r. znak DKN.5112.13.2020 r., który zabrania mu ujawniania numeru ksiąg wieczystych w serwisie www.geoportal.gov.pl.

Wyrok NSA z 18 kwietnia 2018 r., I OSK 2606/17 dotyczący ujawniania numeru Księgi Wieczystej

18.03.2020

W dniu 18 kwietnia 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu skargi kasacyjnej wingik od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję wingik w przedmiocie odmowy udostępnienia danych z informatycznej bazy ewidencji gruntów i budynków uchylił zaskarżony wyrok i oddalił skargę.

W uzasadnieniu czytamy:

Strony