Aktualności

Terminy postępowań wracają.

18.05.2020

W dniu 15.05.2020 opublikowano w Dz.U 875 tekst ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Art. 46 pkt. 20 uchyla art. 15zzr i art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r.

Projekty rozporządzeń wykonawczych - uprawnienia i wzory formularzy

14.05.2020

Zgodnie z przepisami przejściowymi nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2020 poz.782).  przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie nowego brzmienia przedmiotowego przepisu ustawy, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy. W związku z powyższym w okresie jego czasowego zachowania w mocy, zachodzi konieczność wydania nowych rozporządzeń.

Nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego podpisana

21.04.2020

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2020 roku pozycja 782 w dniu 30.04.2020 r. 

Strony