Aktualności

Zmiany w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne

24.06.2020

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Ustawa została już opublikowana, w związku z czym zaczęła obowiązywać w dniu 24.06.2020.

Statystyka liczby zgłoszeń i przyjętych operatów 2019/2020

21.05.2020

Na podstawie informacji w zakresie liczby zgłoszonych prac geodezyjnych i operatów przyjętych do PZGiK w okresie od 01 stycznia do 08 maja 2019 i 2020 roku, uzyskanych od organów prowadzących PZGiK w województwie lubelskim, sporządzono niniejsze opracowanie obrazujące możliwy wpływ stanu epidemii COVID-19 i obostrzeń z tym związanych, na możliwość rozpoczynania i wykonywania oraz przekazywania wyników prac geodezyjnych do PZGiK w województwie lubelskim. Ogólna liczba zgłoszonych i przekazanych prac w analizowanym okresie spadła o 619 zgłoszeń i 863 operatów.

Strony