Aktualności

Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych weszło w życie

24.08.2020

W Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej z 21 sierpnia 2020 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1429

 

Od dzisiaj istotne zmiany przepisów prawa

31.07.2020

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2020 roku pozycja 782 w dniu 30.04.2020 r.

Większość przepisów ustawz zacznie obowiązywać po 3 miesiącach po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw, czyli od dnia dzisiejszego tj. 31 lipca 2020 roku.

Tekst opublikowanej nowelizacji :  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/782 ​

Strony