Aktualności

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów technicznych

07.01.2021

Na stronie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii znajdziemy projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Projekt ustawy o scalaniu i wymianie gruntów

07.01.2021

Aktualnie projekt jest na etapie opiniowania. Projekt ustawy i dokumenty opublikowano na stronie RCL

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341311/katalog/12747943#12747943

 

 

Jednolity tekst ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne

07.01.2021

W Dzienniku Ustaw  z 2020 r. pod poz. 2052 opublikowano jednolity tekst ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Do pobrania pod linkiem http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002052

Strony