Plan kontroli na rok 2020

Plan kontroli na rok 2020

 

L.p. Temat kontroli Podmiot kontrolowany Termin kontroli Osoba nadzorująca
1.

1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji EGiB (art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne
).

2. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania:

a) stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych oraz operatów (§32 ust. 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji
i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – dalej rozporządzenie
w sprawie zasobu, a także art.24 ust.3 pkt.4. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne
),

b) stan usługi przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków (art. 24 ust. 3 pkt.5 ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne)
,

c) stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych (§7 ust. 2 pkt. 3 i §19 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu),

d) stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych (art. 28b ust. 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne),

e) stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów pzgik dla obywateli (§7 ust. 2 pkt. 7 i §19 ust. 2 pkt. 5 rozporządzenia w sprawie zasobu),

f) stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych
i kartograficznych (§14 ust.1. rozporządzenia w sprawie zasobu).

Starostwo Powiatowe w Łęcznej

I kwartał

Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
2. Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim I kwartał
3. Starostwo Powiatowe w Biłgoraju II kwartał
4. Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie II kwartał
5. Urząd Miasta Biała Podlaska II kwartał
6. Starostwo Powiatowe w Parczewie III kwartał
7 Starostwo Powiatowe we Włodawie III kwartał
8 Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim IV kwartał
9 Urząd Miasta Chełm IV kwartał

Plan kontroli został uzgodniony z GGK i zatwierdzony przez Wojewodę Lubelskiego.

Plany kontroli z lat ubiegłych:

2019

2018

2017

2016