Tekst jednolity ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

30.04.2019

Informujemy, że ogłoszono tekst jednolity ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne :

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U. 2019 poz. 725

do pobrania na stronie sejmu RP: ustawa PGiK