Narada służby geodezyjnej i kartograficznej województwa lubelskiego

16.10.2018

W dniu 8 października 2018 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzki w Lublinie odbyła się narada służby geodezyjnej i kartograficznej województwa lubelskiego z udziałem zastępcy Głównego Geodety Kraju P. Karola Kossa.

 

W jej ramach zostały poruszone następujące tematy i zagadnienia:

 

1. „Kierunki zmian legislacyjnych realizowanych przez GUGiK” - prezentacja Głównego Geodety Kraju, w tym omówienie omówienie przez P. Rafała Władzińskiego (zastępcę Dyrektora Departamentu Informacji o Nieruchomościach GUGiK) stopnia realizacji poszczególnych projektów GUGiK;

2. Przedstawienie przez Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego agendy spraw bieżących w zakresie działania służby geodezyjnej i kartograficznej w województwie lubelskim;

3. Krótkie wprowadzenie do problematyki scaleń w ramach nowelizacji Pgik;

4. Omówienie przez kierownika oddziału nadzoru geodezyjnego i kartograficznego WIGiK problematyki umiejscowienia dokumentacji rozgraniczeniowej w zasobie w szczególności w zakresie oceny dokumentacji przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta;

5. Omówienie przez kierownika oddziału ewidencji gruntów i budynków WIGiK problematyki posiadania samoistnego oraz ujawniania umów dzierżawy w ewidencji gruntów i budynków;

6. Przedstawienie przez LWINGiKa zagadnień dotyczących finansowania zadań w geodezji i kartografii oraz kwestii współfinansowanie przez j.s.t.;

7. Omówienie ogólnych informacji z zakresu projektu e-Geodezja;

8. Dyskusja na bieżące tematy, w tym udostępnianie numeru księgi wieczystej;