Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Lublinie

Sekretariat
ul. Lubomelska 1-3, 20-914 Lublin
tel. 81 74-24-374
faks 81 74-24-409
e-mail: igk@lublin.uw.gov.pl

pok. 328

Pracą Inspekcji kieruje Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, który kontroluje działania administracji geodezyjnej i kartograficznej – wojewódzkiej i powiatowych. Kontroluje przestrzeganie przepisów przy wykonywaniu prac geodezyjnych i kartograficznych oraz posiadania uprawnień zawodowych przez osoby samodzielnie wykonujące funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii.

 

Inspekcja współdziała z Głównym Geodetą Kraju:

 • w zakresie nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
 • we wdrażaniu projektów z zakresu geodezji i kartografii,
 • w procesie budowy i bieżącej koordynacji Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach.

Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Marek Kłopotek.

 

W Inspekcji tworzy się następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:

 • oddział nadzoru geodezyjnego i kartograficznego
  kierownik:  Krzysztof Wąchała   tel. 81 74-24-492
   
 • oddział ewidencji gruntów i budynków
  kierownik:  Dariusz Wojciech Wiater   tel. 81-74-24-431
 • jednoosobowe stanowisko pracy ds. planowania, analiz, sprawozdawczości i budżetu
 • stanowisko pracy ds. obsługi Inspekcji

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie.