Plan kontroli na rok 2022

Lp. Temat kontroli Podmiot kontrolowany Termin kontroli
1.

1) Jakość danych ewidencji gruntów i budynków  jako podstawa do udostępniania danych (art. 21 i 24 ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy Pgik);

2) Proces cyfryzacji zbiorów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania:

 - stan usług danych przestrzennych (art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy Pgik),

- stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map ewidencyjnych i map zasadniczych – art. 53b ust. 1 i 2 ustawy Pgik),

- stan cyfryzacji operatów (§ 19 rozporządzenia w sprawie zasobu),

- stan bieżącej cyfryzacji operatów (§ 7 rozporządzenia w sprawie zasobu),

- stan systemu do prowadzenia zasobu (§ 8 rozporządzenia w sprawie zasobu),

- stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych (§ 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu),

- stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli (§ 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu),

- stan e-usług obsługi narad koordynacyjnych (art. 28b ust. 5a i 10 ustawy Pgik);

3) Stan wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (§ 24 ust. 1 rozporządzenia w sprawie odniesień).

Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim I kwartał
2. Urząd Miasta Zamość II kwartał
3. Starostwo Powiatowe w Puławach III kwartał
4. Starostwo Powiatowe w Rykach IV kwartał
5. Aktualność i jakość danych bazy BDOT10k (art. 7c ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 pkt 1 ustawy Pgik) Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego IV kwartał

 

Plan kontroli został uzgodniony z GGK i zatwierdzony przez Wojewodę Lubelskiego.

Plany kontroli z lat ubiegłych:

2021

2020

2019

2018

2017

2016