Procedura przekazywania kopii zabezpieczających baz danych