Szkolenie ; „Wybrane zagadnienia z geodezji i kartografii".

21.11.2018

Otrzymaliśmy informację i zaproszenie na szkolenie, które odbędzie się 21.11.2018 roku w Lublinie.

Poniżej, przekazujemy treść zaproszenia:

Szanowni Państwo,

Zespół Rzeczoznawców SGP, Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów SGP oraz Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Lublinie  zaprasza na szkolenie nt. :

„Wybrane zagadnienia z geodezji i kartografii".  Szkolenie poprowadzi dr inż. Ludmiła Pietrzak.

Lokalizacja: 21 listopada 2018 r., w godzinach 9:00-16:00, w Centrum Konferencyjnym „Fiesta” w Lublinie, ul. B. Prusa 8.

W programie:

Rozgraniczenia nieruchomości – m.in. : określenie stron, możliwość odmowy wszczęcia, sposób obciążenia stron kosztami postępowania, ocena dokumentacji.

Zawiadamianie stron w poszczególnych procedurach geodezyjnych, w postępowaniu administracyjnym (np. rozgraniczenie) i w czynności materialno-technicznej (np. wznowienie, wyznaczenie), sytuacje szczególne – nieuregulowany stan prawny, właściciel nieustalony, właściciel nie żyje, sprawy własnościowe nieuregulowane,  nowy właściciel w EGiB – zawiadomienie wysłane do poprzedniego właściciela, zawiadamianie małżeństw, zawiadamianie zarządców a właścicieli itp.

Inwentaryzacja powykonawcza - faktyczne wyłączenie gruntu z produkcji rolnej i leśnej –użytek Bp w EGiB (zasięg obszarowy, opłaty, opłaty karne), dopuszczalne odstępstwa od projektu - odbiór dokumentacji przez PODGiK i PINB - uwierzytelnianie/klauzulowanie.

Wpisy w EGiB, szczegółowe podstawy wpisów (na wniosek/z urzędu/ na podstawie operatu), szczególne przypadki np. dzierżawy, spadki, zgłoszenia rozbiórki.

Operat techniczny - skład operatu technicznego –zawartość sprawozdania technicznego, analiza materiałów źródłowych, weryfikacja prac geodezyjnych;  dane osobowe w dokumentacji geodezyjnej –w tym RODO (m.in. tzw. czyste biurko).

Warunki uczestnictwa, koszt i inne szczegóły w załącznikach.

Prosimy o udostępnienie tej informacji geodetom.

Szczegóły i formularze do pobrania na stronie :

https://www.facebook.com/sgp.lublin