Rozporządzenie w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

05.05.2021

Rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dnia 2 kwietnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 820).

Przepisy rozporządzenia będą obowiązywać od dnia 31 maja 2021 r.

Przepisy rozporzadzenia : https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/820